Vår vision

KOMPETENS FÖR LIVET
Lust att lära – rätt att lyckas.

Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande.
Tolerans, respekt och omtanke präglar vårt sätt att vara.
Vi möter barn och elever med höga förväntningar
och vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet.

I vårt arbete är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för att nå vår vision.

Den 12 augusti lyssnade alla medarbetare tillsammans på Anders Lundin. Han pratade om att skapa framgångskulturer. 

Föreläsningen handlade om att skapa förväntningar på sig själv, inte bara på andra. Att samarbeta, bilda team – att vilja skapa mening tillsammans. Som människa styrs vi av våra egna förväntningar. Varför gör man som man gör, och att försöka förstå det.  Det handlar om att skapa  en kultur där vi är lite nyfikna på varandra, hur gör vi varandra lite vassare?

Vi har alla våra ryggsäckar med oss. Vi behöver fundera på  vem som  packat dem? och med vad? Hur gör vi för att ta nästa steg så att det som hände där och då, inte hindrar oss för att göra det vi vill här och nu. Alla har rätt att få pröva och att få försöka – att få möjligheten till utveckling och att lyckas utifrån sina förutsättningar.

Vilka förväntningar har vi och vad tar vi med oss i n i vår organisation? Att spela i takt och vara samstämmiga, där alla är med och skapar delar i en helhet – det handlar både om att skapa ramar men också att det är viktigt med kramar.

Att tillsammans fundera kring orden – respekt, omtanke, höga förväntningar, tron på lärandet för livet – vi måste prata om dessa delar – vad betyder orden för dig, för mig, för oss – för våra barn och elever i våra verksamheter.

Vad krävs för att växa? Att tänka tillsammans, dela med sig och vilja göra skillnad.

Att göra skillnad – det man gör, det man inte gör – allt spelar roll. Ibland blir det fel, det kallas att vara människa.

Hur skapar vi en kultur när vi upptäcker att vi har fel metoder, utgångspunkter och vägval – eller en kultur där vi berättar för varandra att det vi gör går rätt? Vilken är vår utgångspunkt och hur gör vi? Det handlar om vad jag tittar på, vad jag tittar med – vad jag lyssnar med och vad jag lyssnar på.

Jag vet ju inte hur du tänker – därför måste vi ställa frågor till varandra. Det är skillnad mellan att gilla vad du säger och att försöka förstå vad du tänker. – det finns oftast en logik, men en annan sorts logik.

Intentionen – vad vill du och vilka är dina syften? Varför jobbar du med det du gör? Att hitta det vi är överens om – det som vi står för tillsammans.

Att inte bli kvar i där och då om det hindrar oss utan ge oss själva möjlighet att gå vidare.

Det vi gör och det vi inte gör spelar roll – du är viktig.

Hur gör vi om:

  • Någon är utanför ramen
  • Sabbar ramen
  • Glider på ramen
  • Sänker tillståndet i ramen
  • Ironiserar ramen
  • Hela tiden testar ramen

Säg till direkt om du upptäcker något som du tror kan påverka vårt resultat! Om jag upptäcker att något som jag tror kommer påverka våra resultat – är det okej att jag frågar? Om någon säger något till dig, säg bara- Tack!

Beslut gäller! Skapar trygghet – demokratiska former. Vilka ramar gäller hos oss?

Att som människa fundera på vad man kan påverka och vad man inte kan påverka. Det är viktigt att inte fastna i det man inte kan göra något åt utan fokusera de delar som verkligen går att förändra.

Vad kan man påverka

Hur ser vi till att skapa trovärdighet; det jag säger och det jag gör – är samma sak.

Leder det vi gör just nu till det vi vill? Är i tydliga – vilka ramar gäller hos oss. Skillnaden mellan det jag säger och det jag gör är det jag är.

Den riktiga testen av en människas karaktär är vad hen gör när ingen tittar.

Tillstånd smittar – ta med oss glädjen in i framtiden. Leder det vi gör just nu till det vi vill?

Att förstå hur viktiga vi alla är för varandra! Det vi gör spelar roll!

Vad tog du med dig från föreläsningen? Hur använder du den erfarenheten i fortsättningen? Vad gör vi med det vi upplevt med våra kollegor, barn, elever och medarbetare när vi ses nästa gång.

låt inte saker hindra dig


Du gör skillnad!

 

Mer om Anders Lundin på facebook/värdegrundsfabriken där vi är fria att låna material.