Välkommen på dialogmöte i förskoleklass

br09

Så är det då dags för oss att ses i nätverket kring förskoleklass. Vårt kapitel, kapitel 3 är nu beslutat och finns med i Lgr 11. Det känns gott!

Årets nätverk kommer att ha det nya kapitlet i fokus – med koppling till syfte och centralt innehåll som finns formulerade i detta. Inför vår första träff den 13 oktober 14.00 – 16.00 i Tjustsalen på Kommunhuset vill vi att ni läser kapitel 3 i Lgr 11.

Med utgångspunkt i vårens samtal där vi samtalade kring vikten av att veta vart eleverna är på väg kommer den här träffen har fokus på följande långsiktiga syftesmål:

”Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för olika syften.”

Vi kommer tillsammans titta på bedömningsstödet för åk 1 i läsning och fundera på hur vi arbetar i förskoleklassen utifrån vårt uppdrag med koppling till detta.

Utifrån dessa tankar kommer vi att formulera en målbild över hur undervisningen ser ut när vi kommit så långt det är möjligt:

Hur ser det ut när vi är i mål utifrån Lgr 11 och visionen Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas?

Prata med din rektor som har mer information kring träffen.

 

Varmt välkommen med din anmälan senast den 10 oktober till ewa.myhren@vastervik.se

 

Hälsningar Magnus Bengtsson och Ewa Myhrén