Systematiskt kvalitetsarbete i förskoleklass

Tillsammans har vi arbetat med kvalitetsarbetet i förskoleklass sedan 2014. Ett roligt och stimulerande arbete där vi tillsammans har samtalat om möjligheter och utmaningar. I bilden nedan finns vårt systematiska kvalitetsarbete sammanfattat. Våra samtal, enkäter och varje skolas kvalitetsarbete har kokats ner i bilden. Under våren 2017 fortsätter vi vårt arbete för att tillsammans utveckla vårt arbete i förskoleklass.

SKA förskoleklass