Stöd för utveckling

 

Lärmodul för pedagogiskt ledarskap

En lärmodul är ett ”utvecklingspaket” där artiklar, filmer och annat material sätts i ett sammanhang, diskuteras och prövas.  Varje lärmodul består av fyra moment:

Moment A – individuell förberedelse
Moment B – kollegialt arbete
Moment C – aktivitet
Moment D – gemensam uppföljning

På KvUtiS; Utveckla ditt pedagogiska ledarskap kan du utveckla ditt pedagogiska ledarskap utifrån framgångsfaktorer och vetenskaplig grund.

Sju timmar om. Skolverkets utbildningspaket.

I Skolverkets utbildningspaket finns moduler för kompetensutveckling. Här finns utbildningspaket som tar max 7 timmar kring likabehandlingsarbetet och hur kränkningar förebyggs, värdegrund och delaktighet, klassrumskommunikation och källkritik, jämställdhet, SYV, barn som anhöriga och undersökande samtal. Skolverket fyller på dessa kontinuerligt.