I teoriernas och miljöernas tecken!

Välkomna den 21 april till en spännande dag i teoriernas och miljöernas tecken!

(Utskriftsvänlig inbjudan i pdf-format)

Under året som gått har alla förskolor arbetat med sina lärmiljöer och försöker att förändra sina miljöer utifrån ett utforskande och ett projekterande arbetssätt tillsammans med barnen. Hur skapar vi miljöer som den tredje pedagogen?  Vad innebär det begreppet?

Vi har tillsammans försökt att förstå pedagogisk dokumentation som ett verktyg till förändring och utveckling av vår verksamhet.
I den pedagogiska dokumentationen har teoretiska perspektiv varit i fokus.
Hur styr olika teorier vårt sätt att tänka kring barn och kring pedagogiska miljöer? Karin Alnerviks avhandling ”Men så kan man
ju också tänka” har varit central i chefsgruppens arbete med att organisera för reflektion kring dokumentationer och Linda Linders bok” pedagogisk miljö i tanke och handling” har varit en bok som många förskolor arbetat kring. Det är därför särskilt roligt att Karin och Linda kommer till oss en dag tillsammans. De kommer under dagen dela sina erfarenheter och sin kunskap kring att arbeta med förändring och utveckling i förskolan.
Plats: Arenan på Lysingsbadet
Tid: 8.30–16.00
Program:
8.30–11.30 Karin Alnervik
11.30–13.00 Lunch
13.00–16.00 Linda Linder