FÖRSKOLEKLASSDIALOG 2017-11-30

Vi inleder med en genomgång av vad som är nytt i vår läroplans första kapitel och vad Skolverket menar med digitalisering. På följande film finns detta sammanfattat:

Fyra aspekter av digitalisering:

 • Förstå digitaliseringens påverkan på samhället. (Här är det viktigt för oss att också förmedla detta till föräldrar – hur vi jobbar med källkritik och vad som man vill och kan dela)
 • Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.
 • Kunna lösa problem och omsätta idéer till handling.

 

Varför är det så viktigt för oss att kunna programmera?

 • Likvärdighetsperspektiv
 • Demokratiperspektivet
 • Att förstår det samhälle vi lever i.

Digitalisering; Hur? Aldrig bli ett självändamål i sig!

Baklängesplanering av undervisning:

 • Syfte?
 • Vad ska eleverna lära sig?
 • Hur ska de lära sig?
 • Hur kan digitala verktyg stödja det som eleverna ska lära sig?

Språkutvecklande arbetssätt

 • Alltid i ett sammanhang inom det område man arbetar i.
 • Interaktion mellan barnet/eleverna i lärandet.
 • Språklig stöttning och stödstrukturer.

Att tänka på:

 • Att ta små steg
 • En sak i taget
 • Prova sig fram

Att jobba i book creator

https://www.youtube.com/watch?v=TE5DTD87-IE  https://bookcreator.com/  (Här finns  tutorials kring hur man gör detta. Källan är inte granskad utan ett exempel på de som finns på nätet). Alla grupper skapade små böcker som visades upp. Böckerna anknöt till sådant som är på gång i våra verksamheter, men också om annat.

Vi berättade om de lektionsplaneringar vi genomfört

Våra elever har fått ta del av många spännande lektionsplaneringar kring rim, ramsor kopplat till språkutvecklande arbete. Genomgående i de berättelser vi fick ta del av var att eleverna upplevde lektionerna som väldigt roliga. Projekten växte och tog nya vägar utifrån elevernas intresse och nyfikenhet. Arbetssättet kändes relevant och det kommer att komma tillbaka i våra klassrum.

Till nästa träff

Vi provar att göra en bok i book creator utifrån det syfte vi har och vilket lärandemål vi jobbar mot med våra elever och redovisar böckerna när vi ses. Vi kopplar böckernas innehåll till språkutvecklande arbete (men andra områden fungerar såklart om det är det vi har i fokus just då) och visar dem för varandra. Syfte och vad ska eleverna lära. Vill man ha hjälp i arbetet får man gärna kontakta Lotta Skiöld som visade hur man gör en bok för oss.

Stort tack för en inspirerande eftermiddag!