Kategoriarkiv: Gymnasium

Välkommen tillbaka efter sommarledigheterna!

En sommar går fort och nu står höstterminen och ett nytt läsår för dörren. Vi hoppas att ni alla haft en skön och vilsam sommar och att ni, precis som vi, ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med våra barn och elever!
Vi ser fram emot att arbeta vidare med vårt nyanländaprojekt som ska ge alla barn och elever förutsättningar till ökat lärande, bland annat genom att utveckla vårt språk- och kunskapsutvecklande arbete.
Vi ser också fram emot att implementera förskolans nya läroplan, arbeta vidare med ökad måluppfyllelse i grundskolan och självklart också att få se gymnasiet och Komvux i gemensamma nya lokaler. Läsåret 2019/20 är ett år att se fram emot!         
Så, varmt välkomna tillbaka önskar Magnus Bengtsson, Jörgen Jonsson, Gerd Henriksson, Christine Andersson och Ewa Myhrén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyexad, välkommen till oss!

Välkommen till oss som nyexad!

Vi erbjuder introduktionsår med mentor samt lön från 1/7 för dig som är nyexad lärare och som börjar i någon av våra skolor på höstterminen. Här kan du läsa mer Folder arbeta i Västerviks kommun

r gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar! Vi berättar gärna mer om våra förskolor och skolor. Du når oss via kommunens växel 0490-25 40 00

Välkommen till oss!

Nedan finns info om oss och vad du kan förvänta dig av Västerviks kommun som nyexad.

HÄLSOVÅGEN-VÅGEN

introduktion_yrkesetik

Introduktionsperiod Skolverkets stödmaterial

lonekritierier-forskollar-larare-fritidsped-2 häfte

rättigheter och skyldigheter som anställd

SKA dokument

verksamhetsplan och detaljbudget för 2019

Yttre ramverk för personalförmåner 2016-11-28

Sommarhälsning

Vi vill tacka alla er som arbetar med våra barn och elever för det goda arbete som har skett under året. Ett otroligt viktigt arbete för våra barn och elevers lust att lära och rätt att lyckas. Här gör alla ni som arbetar i våra verksamheter skillnad, för barn och elever men också för samhället.

Det är med stor glädje vi ser att våra elevers måluppfyllelse i grundskolan har ökat i år. Det preliminära meritvärdet ligger på 218 poäng jämfört med förra årets 208. Det är ett stort och viktigt arbete som skett under många år, från förskola till grundskola för dessa elever. Stort tack för det! Det känns gott att ni tar vid arbetet på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Under året har det hänt otroligt mycket hos oss. Mycket positivt har hänt och det sker varje dag små mirakel bland våra barn och elever. Vår IKT-satsning är nu i full gång och på både förskolor och skolor pågår nu arbetet med att implementera på olika sätt.

På flera av våra enheter är verksamheten i gång under hela sommaren och vi vill tacka er för att ni finns hos våra barn och elever under sommaren.

Vi är glada och stolta över våra barn och elevers goda utveckling. Helt avgörande för detta är det fantastiska och engagerade arbete som göra av er alla varje dag i våra verksamheter.

Stort tack för det läsår som gått och vi önskar er alla en härlig sommar!

Hälsningar Magnus Bengtsson, Jörgen Jonsson och Ewa Myhrén

Övergångar som skapar förutsättningar för trygghet och lärande

Härligt att vårterminen 2018 nu är i gång!

Det är roligt att följa året i våra verksamheter. I Grundskoletidningen lyfts Skogshagaskolans arbete med årshjulet fram som ett gott exempel på hur skolan kan arbeta med övergångar. Det jobbet har vi fått förmånen att ta del av i hela vår förvaltning.

Utifrån Skogshagas årshjul, som bygger på Skolverkets material kring övergångar, har vi beslutat hur vi ska arbeta med övergångar i vår förvaltning. Vi kommer under våren att följa nedanstående hjul som förskolechefer och rektorer beslutat. Våra fristående förskolor och skolor har fått ta del av vårt arbete så att alla barn och elever kan få samma förutsättningar oavsett vilken förskola eller skola de går på.

Vår ambition är att årshjulet ska skapa trygghet och kontinuitet för våra elevers lärande genom hela skolsystemet, från förskola till gymnasium. Plan för övergångar i Västervik ver 2

 

Läs gärna reportaget från Skogshagaskolan här: http://www.grundskoletidningen.se/7-2018/arshjulet-underlattar-overgangen

Avslutningsvis vill vi hälsa er alla välkomna tillbaka till våra verksamheter och vi ser fram emot att arbeta tillsammans under 2018 för att ge våra elever Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas!

Hälsningar Magnus Bengtsson, Ewa Myhrén och Jörgen Jonsson

Med önskan om härliga lediga dagar!

Tänk att det redan är avslutningstider och dags för lov och ledigheter!

Höstterminen lackar mot sitt slut och det har varit bråda tider så här mot slutet av terminen. Den undervisning som vi planerar och genomför under hela året trängs med betyg som ska sättas, omdömen som ska skrivas, Lucia och ämnesprov som ska genomföras. Det är verkligen fullt upp i våra verksamheter så här just före jul!

Vi vill tacka er alla för det fantastiska arbete som ni gör för våra barn och elever varje dag! Det finns en berättelse som vi har återkommit till under hösten i olika sammanhang. Det är berättelsen om mannen som möter stenhuggare.

 Den förste stenhuggaren han möter svettas och ser irriterad, arg och trött ut. Mannen frågar honom vad han gör och han svarar

– Jag hugger sten.

Mannen möter ytterligare en stenhuggare som svettas och hamrar på och frågar honom vad han gör och han svarar

-Jag försörjer min familj.

Mannen går vidare och ser en stenhuggare som hugger för glatta livet och gnolar. Han frågar honom vad han gör och han svarar

-Jag bygger en katedral.

Vi tänker att det är precis det vi alla gör i våra verksamheter. Tillsammans skapar vi en slags katedral för våra barn och elever, där katedralen är en undervisning och en plats som ger förutsättningar att lära och utvecklas tillsammans. Vi vill tacka er alla för det fantastiska arbete som ni gör för våra barn och elever varje dag. Det känns gott att göra det här arbetet tillsammans. För att bygga vår kunskapskatedral krävs en stor insats och alla i våra verksamheter är viktiga delar i vårt kunskapsbyggande för barn och elever i Västerviks kommun.

Stort tack för allt gott arbete under hösten! Vi hoppas att ni alla får möjlighet till sköna , lediga dagar under de helger som kommer.

Hälsningar

Magnus Bengtsson, Jörgen Jonsson och Ewa Myhrén

Välkomna tillbaka önskar barn- och utbildningschefen!

Hej!
Jag hoppas att ni alla haft en riktigt skön och bra sommar! En sommar när ni haft möjlighet att koppla av och göra sådant som ni tycker om att göra!
Det är roligt att hälsa oss alla tillbaka nu och inte minst eftersom vi kommer tillbaka till mycket viktiga jobb och uppdrag! Jag menar att förskola och skola är viktiga för jag tänker att kunskap och lärande verkligen gör skillnad! En bra och trygg förskola och skola där alla barn, elever och studerande känner lust att lära och når målen är mycket viktigt för barn, elever och studerande och givetvis för hela samhället. Det handlar om såväl individens livschanser och utveckling som samhällets framtid.
Förskola och skola kan verkligen göra skillnad och bidra till att drömmar förverkligas samt att skapa framtidstro. Jag tror att det är viktigt att undervisningen och skolan känns relevant för barn och elever! En relevant undervisning svarar på barns- och elevers frågor och den både utgår från och bidrar till barns och elevers nyfikenhet och kreativitet. En relevant undervisning kan också innebära att omvärlden kommer in i klassrummet samt att barn, elever och studerande får möjlighet att utveckla både de kompetenser och förmågor som behövs i livet just nu och de som kommer att bli viktiga i framtiden.
Undervisning och arbetet runt undervisningen är som bekant minst sagt mycket komplext och omfattar många viktiga delar. Det kan exempelvis vara ledarskapet i klassrummet men också det pedagogiska ledarskapet liksom även elevhälsoarbetet! Jag vet att mycket fantastiskt bra arbete sker i både vår undervisning och i all vår verksamhet! Jag tänker att små underverk sker varje dag! Givetvis är det ändå så att vi kan lära oss mer och utveckla arbetet vidare. Många spännande utvecklingsområden är också uppstartade eller kommer starta under läsåret.
Jag ser nu mycket fram mot den kommande terminen! Jag är övertygad om att vi kan se fram mot ett spännande, innehållsrikt, roligt och även lärorikt år!
Återigen varmt välkomna när det är dags för det och med förhoppning om sköna och bra dagar fram till dess!
Hälsningar
Magnus Bengtsson
Barn- och utbildningschef