Kategoriarkiv: Förskola

 Plattformen har kommit för att stanna!

Det har gått 2 år sedan vi lanserade den pedagogiska plattformen, ett gemensamt ställningstagande för förskolorna i Västerviks kommun. Detta är verkligen värt att uppmärksamma. Grattis till oss alla! Vi kan känna oss oerhört stolta över att plattformen inte har blivit någon hyllvärmare som dammar i ett hörn. Tvärtom. Den har blivit ett viktigt dokument att hålla sig i och utgå ifrån.

Med läroplanen (Lpfö 18) och plattformen som grund är alla våra förskolor under utveckling på sina alldeles unika sätt. Utvärderingarna visar att konkretiseringsarbetet med plattformen har bidragit till en allmän ökning av kvalitén i undervisningen och en större professionalitet och yrkesstolthet. Våra pedagogiska verktyg används och finslipas. Vi ser också att likvärdigheten har ökat samtidigt som klyfterna mellan våra förskolor har blivit större. Utan tvekan kan vi konstatera att plattformen gör skillnad för pedagoger, föräldrar och viktigast av allt: BARNEN. Det är ju därför vi har den!

Den stora frågan nu är: Hur ska vi ska tänka framåt? Det enkla svaret är att plattformen har kommit för att stanna. Just nu är vi inne i ett helt avgörande skede där vi behöver hålla i och hålla ut. Det finns mycket som är i gång och som kommer att hända framöver. Utvecklingsarbete tar många år, är både roligt och slitsamt. För att komma vidare i våra processer gäller det att skynda långsamt och få med sig alla. Det tar tid att lära sig, att tänka på nya sätt och våga göra annorlunda. Det handlar om att fortsätta göra det vi är bra på och nöjda med, att prova det nya och låta det bli en vana. Vi behöver hjälpas åt och fylla på med mer kunskap för att ta ett steg till. För barnens skull.

I Västerviks kommun har vi en ambition att leva våra värden. De är nämligen inte värda någonting om dem inte syns i det dagliga mötet med barnen. Vi vet inte än var vi kommer hamna så småningom. Men det som är säkert är att vi är på väg, åt samma håll, tillsammans. Vi ska våga tro på det vi har tagit ställning för. Att vi inte vet vad ett barn kan bli, eller en förskola eller världen.

 Plattformen har kommit för att stanna

Väl mött!

Christine Andersson

Verksamhetschef för förskola

Du som arbetar i förskolan, välkommen på föreläsning med Ann Åberg

Välkommen till vår gemensamma studiedag den 26 augusti kring de yngre barnens demokratiarbete! Underbart att få starta läsåret tillsammans på arenan i Lysingsbadet.

Vi kan se fram emot en inspirerande dag med Ann Åberg som ger oss verktyg för att leva våra värden och faktiskt göra det som står i vår pedagogiska plattform. Att lyssna till de yngre barnens upptäckter ska bli en förmån att lära sig mer om!

Varmt välkommen! Christine Andersson, verksamhetschef för förskola

Inbjudan till 26 augusti 2019

Välkommen tillbaka efter sommarledigheterna!

En sommar går fort och nu står höstterminen och ett nytt läsår för dörren. Vi hoppas att ni alla haft en skön och vilsam sommar och att ni, precis som vi, ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med våra barn och elever!
Vi ser fram emot att arbeta vidare med vårt nyanländaprojekt som ska ge alla barn och elever förutsättningar till ökat lärande, bland annat genom att utveckla vårt språk- och kunskapsutvecklande arbete.
Vi ser också fram emot att implementera förskolans nya läroplan, arbeta vidare med ökad måluppfyllelse i grundskolan och självklart också att få se gymnasiet och Komvux i gemensamma nya lokaler. Läsåret 2019/20 är ett år att se fram emot!         
Så, varmt välkomna tillbaka önskar Magnus Bengtsson, Jörgen Jonsson, Gerd Henriksson, Christine Andersson och Ewa Myhrén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyexad, välkommen till oss!

Välkommen till oss som nyexad!

Vi erbjuder introduktionsår med mentor samt lön från 1/7 för dig som är nyexad lärare och som börjar i någon av våra skolor på höstterminen. Här kan du läsa mer Folder arbeta i Västerviks kommun

r gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar! Vi berättar gärna mer om våra förskolor och skolor. Du når oss via kommunens växel 0490-25 40 00

Välkommen till oss!

Nedan finns info om oss och vad du kan förvänta dig av Västerviks kommun som nyexad.

HÄLSOVÅGEN-VÅGEN

introduktion_yrkesetik

Introduktionsperiod Skolverkets stödmaterial

lonekritierier-forskollar-larare-fritidsped-2 häfte

rättigheter och skyldigheter som anställd

SKA dokument

verksamhetsplan och detaljbudget för 2019

Yttre ramverk för personalförmåner 2016-11-28

Grattis Gunnebo förskola som vann kommunens Earth hour tävling!

Gunnebo förskolas avdelning Delfinen valde att bidra till en mer klimatsmart kommun genom att tillsammans på förskolan jobba med projekt Hållbar Framtid.

Frågeställning som styr projektet utifrån läroplanen är:

Hur får barnen möjlighet att bli medvetna om samband i naturen och ekologisk medvetenhet genom att använda språket på ett beskrivande och berättande sätt?

Genom att vistas ute i naturen, upptäcka och undersöka vad som finns där, lär vi känna den och på så sätt lär vi oss att vara rädda om djuren och växterna.

Genom vårt arbete sår vi ett frö hos barnen att bli klimatmedvetna medborgare!

Grattis till vinsten säger vi på pedagogvastervik!

Sommarhälsning

Vi vill tacka alla er som arbetar med våra barn och elever för det goda arbete som har skett under året. Ett otroligt viktigt arbete för våra barn och elevers lust att lära och rätt att lyckas. Här gör alla ni som arbetar i våra verksamheter skillnad, för barn och elever men också för samhället.

Det är med stor glädje vi ser att våra elevers måluppfyllelse i grundskolan har ökat i år. Det preliminära meritvärdet ligger på 218 poäng jämfört med förra årets 208. Det är ett stort och viktigt arbete som skett under många år, från förskola till grundskola för dessa elever. Stort tack för det! Det känns gott att ni tar vid arbetet på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Under året har det hänt otroligt mycket hos oss. Mycket positivt har hänt och det sker varje dag små mirakel bland våra barn och elever. Vår IKT-satsning är nu i full gång och på både förskolor och skolor pågår nu arbetet med att implementera på olika sätt.

På flera av våra enheter är verksamheten i gång under hela sommaren och vi vill tacka er för att ni finns hos våra barn och elever under sommaren.

Vi är glada och stolta över våra barn och elevers goda utveckling. Helt avgörande för detta är det fantastiska och engagerade arbete som göra av er alla varje dag i våra verksamheter.

Stort tack för det läsår som gått och vi önskar er alla en härlig sommar!

Hälsningar Magnus Bengtsson, Jörgen Jonsson och Ewa Myhrén

Övergångar som skapar förutsättningar för trygghet och lärande

Härligt att vårterminen 2018 nu är i gång!

Det är roligt att följa året i våra verksamheter. I Grundskoletidningen lyfts Skogshagaskolans arbete med årshjulet fram som ett gott exempel på hur skolan kan arbeta med övergångar. Det jobbet har vi fått förmånen att ta del av i hela vår förvaltning.

Utifrån Skogshagas årshjul, som bygger på Skolverkets material kring övergångar, har vi beslutat hur vi ska arbeta med övergångar i vår förvaltning. Vi kommer under våren att följa nedanstående hjul som förskolechefer och rektorer beslutat. Våra fristående förskolor och skolor har fått ta del av vårt arbete så att alla barn och elever kan få samma förutsättningar oavsett vilken förskola eller skola de går på.

Vår ambition är att årshjulet ska skapa trygghet och kontinuitet för våra elevers lärande genom hela skolsystemet, från förskola till gymnasium. Plan för övergångar i Västervik ver 2

 

Läs gärna reportaget från Skogshagaskolan här: http://www.grundskoletidningen.se/7-2018/arshjulet-underlattar-overgangen

Avslutningsvis vill vi hälsa er alla välkomna tillbaka till våra verksamheter och vi ser fram emot att arbeta tillsammans under 2018 för att ge våra elever Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas!

Hälsningar Magnus Bengtsson, Ewa Myhrén och Jörgen Jonsson

Med önskan om härliga lediga dagar!

Tänk att det redan är avslutningstider och dags för lov och ledigheter!

Höstterminen lackar mot sitt slut och det har varit bråda tider så här mot slutet av terminen. Den undervisning som vi planerar och genomför under hela året trängs med betyg som ska sättas, omdömen som ska skrivas, Lucia och ämnesprov som ska genomföras. Det är verkligen fullt upp i våra verksamheter så här just före jul!

Vi vill tacka er alla för det fantastiska arbete som ni gör för våra barn och elever varje dag! Det finns en berättelse som vi har återkommit till under hösten i olika sammanhang. Det är berättelsen om mannen som möter stenhuggare.

 Den förste stenhuggaren han möter svettas och ser irriterad, arg och trött ut. Mannen frågar honom vad han gör och han svarar

– Jag hugger sten.

Mannen möter ytterligare en stenhuggare som svettas och hamrar på och frågar honom vad han gör och han svarar

-Jag försörjer min familj.

Mannen går vidare och ser en stenhuggare som hugger för glatta livet och gnolar. Han frågar honom vad han gör och han svarar

-Jag bygger en katedral.

Vi tänker att det är precis det vi alla gör i våra verksamheter. Tillsammans skapar vi en slags katedral för våra barn och elever, där katedralen är en undervisning och en plats som ger förutsättningar att lära och utvecklas tillsammans. Vi vill tacka er alla för det fantastiska arbete som ni gör för våra barn och elever varje dag. Det känns gott att göra det här arbetet tillsammans. För att bygga vår kunskapskatedral krävs en stor insats och alla i våra verksamheter är viktiga delar i vårt kunskapsbyggande för barn och elever i Västerviks kommun.

Stort tack för allt gott arbete under hösten! Vi hoppas att ni alla får möjlighet till sköna , lediga dagar under de helger som kommer.

Hälsningar

Magnus Bengtsson, Jörgen Jonsson och Ewa Myhrén

Välkomna tillbaka önskar barn- och utbildningschefen!

Hej!
Jag hoppas att ni alla haft en riktigt skön och bra sommar! En sommar när ni haft möjlighet att koppla av och göra sådant som ni tycker om att göra!
Det är roligt att hälsa oss alla tillbaka nu och inte minst eftersom vi kommer tillbaka till mycket viktiga jobb och uppdrag! Jag menar att förskola och skola är viktiga för jag tänker att kunskap och lärande verkligen gör skillnad! En bra och trygg förskola och skola där alla barn, elever och studerande känner lust att lära och når målen är mycket viktigt för barn, elever och studerande och givetvis för hela samhället. Det handlar om såväl individens livschanser och utveckling som samhällets framtid.
Förskola och skola kan verkligen göra skillnad och bidra till att drömmar förverkligas samt att skapa framtidstro. Jag tror att det är viktigt att undervisningen och skolan känns relevant för barn och elever! En relevant undervisning svarar på barns- och elevers frågor och den både utgår från och bidrar till barns och elevers nyfikenhet och kreativitet. En relevant undervisning kan också innebära att omvärlden kommer in i klassrummet samt att barn, elever och studerande får möjlighet att utveckla både de kompetenser och förmågor som behövs i livet just nu och de som kommer att bli viktiga i framtiden.
Undervisning och arbetet runt undervisningen är som bekant minst sagt mycket komplext och omfattar många viktiga delar. Det kan exempelvis vara ledarskapet i klassrummet men också det pedagogiska ledarskapet liksom även elevhälsoarbetet! Jag vet att mycket fantastiskt bra arbete sker i både vår undervisning och i all vår verksamhet! Jag tänker att små underverk sker varje dag! Givetvis är det ändå så att vi kan lära oss mer och utveckla arbetet vidare. Många spännande utvecklingsområden är också uppstartade eller kommer starta under läsåret.
Jag ser nu mycket fram mot den kommande terminen! Jag är övertygad om att vi kan se fram mot ett spännande, innehållsrikt, roligt och även lärorikt år!
Återigen varmt välkomna när det är dags för det och med förhoppning om sköna och bra dagar fram till dess!
Hälsningar
Magnus Bengtsson
Barn- och utbildningschef