Kategoriarkiv: Systematiskt Kvalitetsarbete

Resultatanalys i skolan

Resultatanalys i skolan Bokomslag Resultatanalys i skolan
J. Österberg

Varje skola har ett ansvar för sina resultat och har möjlighet att utveckla verksamheten så att de förbättras. Vägen framåt är att utvärdera sin verksamhet och att få dessa utvärderingar att komma till nytta i det lokala utvecklingsarbetet.

Författaren visar på möjliga sätt för den enskilda skolan att utifrån sina behov nå förbättrade resultat inom ramen för gällande styrsystem. I centrum står resultatanalysen. Vad är resultatanalys och varför är den så viktig för en skolas utveckling? Vad innebär det att leda systematiskt förbättringsarbete och hur kan ett sådant ledarskap se ut? Hur kan resultatanalys och kvalitetsförbättringar genomföras i praktiken? Vilka problem och möjligheter finns det i arbetet med resultatanalys och kvalitetsförbättringar? Utmärkande för resonemangen är de många lärande exemplen.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Strategier och metoder

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Strategier och metoder Bokomslag Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Strategier och metoder
J. Håkansson

Kraven på att systematiskt arbeta med kvalitetsförbättring är fortsatt höga i det svenska skolväsendet – men hur gör man för att få det att fungera i praktiken? Med utgångspunkt i mångåriga erfarenheter och forskning visar författaren: - vilka krav som kan ställas på ett systematiskt kvalitetsarbete - vad som kännetecknar och hur man kan förtydliga olika typer av mål - vad uppföljning och utvärdering innebär och principerna för att utföra det arbetet - grunderna för hur några metoder för datainsamling kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet - på en grundläggande metodik för att genomföra analyser i det systematiska kvalitetsarbetet - hur utvecklings- och förbättringsarbetet kan planeras, följas upp och utvärderas.