Vilse i skolan

Vilse i skolan Bokomslag Vilse i skolan
Ross Greene
Elevhälsa

Ross W. Greene beskriver hur man med empati och ett kognitivt, humanistiskt förhållningssätt kan hjälpa "explosiva" barn och ungdomar att hantera sitt beteende.

Att förstå dessa barn och ungdomar som ofta kallas stökiga, struliga, ouppmärksamma, utmanande och krävande - för att nu nämna några av de epitet de belastas med - är oerhört viktigt för att vi som lärare och föräldrar ska kunna hjälpa dem att fungera väl i både skolan och senare i vuxenlivet.

Den samarbetsbaserade problemlösningsmodellen (CPS) beskrev Greene i sin första bok Explosiva barn. Nu visar han praktiskt hur man går till väga och hur modellens tre steg - empati, definition och inbjudan - skapar förutsättningar att uppnå ett lyckat resultat.