Välkommen på dialogmöte för fritidshemmet

fritids

Så är då äntligen det nya kapitlet, kapitel 4 beslutat och klart. Det finns nu i den nya reviderade läroplanen och för oss att skriva ut från Skolverkets hemsida. Det känns gott att det är beslutat och att vi har varit en del i processen. Under läsåret kommer vi att arbeta vidare med att implementera kapitel 4.

Utifrån våra samtal i juni där vi landande i vikten av att vara trygga i vår läroplan och som bland annat fokuserade uppdraget och vikten av undervisning på fritidshemmet. Detta för att komma ifrån en förmedlingspedagogik och för att stärka vårt uppdrag som fritidspedagoger. Syftet och målet med det vi gör – varför väljer vi de aktiviteter vi gör? var frågor vi lyfte när vi sågs. Vikten av att kunna svara sig själv och andra varför vi gör det vi gör och mot vilka mål det syftar – utan att tappa elevernas nyfikenhet och lust – var angelägna frågeställningar när vi sågs sist.

På vårt första möte den 17 november 8.30 – 10.45 i Tjustsalen på Kommunhuset kommer vi därför se en filmad föreläsning: Strukturerad rastverksamhet och handlar om rasten som en del i fritidshemmets uppdrag i att vara ett komplement till skolan. Föreläsningen beskriver att genom god rastverksamhet som undervisning skapas en målstyrd verksamhet med koppling till vårt uppdrag. Föreläsningen lyfter också vikten av att vara här och nu – att lyssna på eleverna och forma undervisningen utifrån detta med koppling till Lgr 11.

Tills vi ses vill vi att ni läser kapitel 4 i Lgr 11. Utifrån kapitlet och vår vision; Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas. vill vi att ni formulerar en målbild:

Så här ser fritidshemsuppdraget ut på min skola när vi är i mål!

Prata ned din rektor och välkommen med din anmälan till ewa.myhren@vastervik.se senast den 14 november

Hälsningar Ewa Myhrén och Magnus Bengtsson