Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan Bokomslag Vägledning för elevhälsan
Socialstyrelsens publikationer
Elevhälsa
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-10-2

Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Den ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning och inte allmänna råd eller riktlinje. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.