Uppskattande ledarskap – i skolan

Uppskattande ledarskap - i skolan Bokomslag Uppskattande ledarskap - i skolan
Tom Tiller, Siw Skrøvset
Studentlitteratur AB
2012-03
Häftad
165
ISBN: 9789144077468

Uppskattande ledarskap är en avgörande faktor för en god arbetsmiljö. En större betoning på uppskattande kommunikation i mötet med de anställda ökar frisknärvaron och arbetsglädjen. Kompetensen att uppskatta är något som man måste lära och tillägna sig, och de flesta ledare kan bli bättre på detta område. Bäst blir resultaten om de små greppen i vardagen kan knytas till de stora dimensionerna, exempelvis ledarnas värderingar. I denna bok har författarna varit angelägna att betona hur även små uppskattande tecken och kommentarer från ledningens sida kan få stora positiva konsekvenser. Exemplen från författarnas forskning inom områden som skolor, idrott, kommuner och näringsliv är lärorika och uppmuntrande; de visar hur ledare har lärt sig uppskattningens betydelse, praktiserar sin nya kunskap och de konsekvenser det får. Boken vänder sig till skolledare och lärare inom alla skolformer