Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation Bokomslag Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation
Stödmaterial
Skolverket
2012
74
ISBN978-91-87115-35-6

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.