Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling

Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling Bokomslag Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling
FORSKNING I KORTHET
2013:1
PDF
26

Referens till orginalet: Timperley Helen (2008) Teacher professional learning and development. Educational Practices Series 18. International Academy of Education: Brussels Skriften är tillgänglig på nätet via följande länk: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Pr actices/EdPractices_18.pdf Översättning och sammanfattning: Lena Haldin Redigering: Birgitta Henecke Layout: Emma Wolf

Som första inslag i serien ”Forskning i korthet” presenterar FoU Skola en sammanfattning av skriften Teacher professional learning and development av Helen Timperley, professor i pedagogik vid Aucklands universitet, Nya Zeeland. Skriften är baserad på en syntes av forskningsresultat om vad som kännetecknar framgångsrika sätt att bedriva kompetensutveckling, eller ”professionell lärarutveckling”. Den gavs ut 2008 och ingår i The Educational Practices Series, som tagits fram av internationella akademin för undervisning och lärande, The International Academy of Education (IAE). Akademin, som bildades 1986 och har sitt säte i Bryssel, är en vetenskaplig sammanslutning med syfte att stödja forskning inom sitt område samt verka för att resultaten sprids och implementeras världen över. Främsta fokus för Helen Timperley´s forskning är att främja lärares professionella utveckling i syfte att förbättra elevernas lärande. Hon har publicerat många artiklar om detta ämne, liksom fyra böcker, bland annat Realizing the Power of Professional Learning, som utvecklar de teser som presenteras här och som enligt planerna ska publiceras i svensk översättning av Studentlitteratur hösten 2013.