Till alla medarbetare i grundskolan!

Sommarledigt och sommarlov!

Så har ytterligare ett läsår passerat och det är nu dags för oss att knyta ihop säcken och summera året som gått! Ett år där vi har arbetat hårt i våra verksamheter för att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.

Under året har vi arbetat med vår digitaliseringsresa. Våra elever på mellan- och högstadiet har fått tillgång till var sin chromebook och för våra elever i F-3 finns olika digitala verktyg på våra skolor. IST har varit en utmaning för oss på olika sätt då systemen inte har fungerat så som det var tänkt. Vi är imponerade över att alla ni som haft utmaningar och problem med detta har fixat det så bra, trots det strul som varit. Alla kan vara helt säkra på att vi kämpar vidare för att det ska bli det smidiga och lättanvända system som vi önskar.

Medarbetarenkäten visar att vi behöver fortsätta arbetet med alla medarbetares arbetsbelastning. På våra skyddskommittéer för grundskolan är det ett återkommande tema och vi vet att ni på skolorna arbetar med åtgärdsplaner utifrån skolans resultat. Det är ett viktigt arbete som vi behöver hjälpas åt i.

Det här läsåret har förskoleklassen haft sitt första obligatoriska år och arbetet med att implementera läroplanen har pågått under flera år. Till hösten kommer en fortbildningsinsats dra igång mot Jönköpings universitet. Den kommer innebära en fortbildning i språkutvecklande arbete och matematik som kommer att pågå under läsåret.

Fritidshemmet har påbörjat arbetet med Skolverkets modul kring undervisning i fritidshemmet och vi kommer under nästa läsår arbeta vidare med detta på våra gemensamma träffar i kommunen.

Vår preliminära statistik visar att måluppfyllelsen har gått upp ytterligare det här året. Det känns verkligen fantastiskt att se vilket arbete som sker på våra skolor och fritidshem. Resultatet i årskurs 9 bottnar ju i 10 års skolgång och tid på fritidshemmet, för de flesta elever har det också inneburit några år på förskolan. Det här är ett tillsammansarbete som vi är stolta över! Stort tack till alla er som gör detta möjligt!

Avslutningsvis vill vi önska er alla en fantastisk sommar som ger er alla den vila, återhämtning och kraft som ni alla är så värda. Vi ser fram emot att ses och höras igen när läsåret 2019/20 står för dörren.

Sommarhälsningar

Ewa Myhrén och Samuel Mattsson