Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem

 

Här finns en bild som sammanfattar vårt systematiska kvalitetsarbete kring uppdraget på fritidshemmet. Den beskriver vårt jobb från 2014 fram till december 2016. Våra enkäter, möten och rektorernas egna systematiska kvalitetsarbete ligger till grund för underlagen.

SKA fritidshem