Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Strategier och metoder

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Strategier och metoder Bokomslag Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Strategier och metoder
J. Håkansson

Kraven på att systematiskt arbeta med kvalitetsförbättring är fortsatt höga i det svenska skolväsendet – men hur gör man för att få det att fungera i praktiken? Med utgångspunkt i mångåriga erfarenheter och forskning visar författaren: - vilka krav som kan ställas på ett systematiskt kvalitetsarbete - vad som kännetecknar och hur man kan förtydliga olika typer av mål - vad uppföljning och utvärdering innebär och principerna för att utföra det arbetet - grunderna för hur några metoder för datainsamling kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet - på en grundläggande metodik för att genomföra analyser i det systematiska kvalitetsarbetet - hur utvecklings- och förbättringsarbetet kan planeras, följas upp och utvärderas.