Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man? Bokomslag Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?
Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan
Christian Eidevald
Liber
2013
Häftad
215
ISBN: 9789147114184

"Åh nej, inte en grej till!"
I Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan beskriver Christian Eidevald hur man kan genomföra systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ett av förskolans förstärkta uppdrag är att arbeta med just systematiskt kvalitetsarbete.


I skollagen står att förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och att utvecklingen ska dokumenteras och analyseras systematiskt. Men vad innebär vetenskaplig grund? Och hur kan man systematisera dokumentationer och analyser på ett vetenskapligt sätt? Detta är frågor som författaren besvarar.
Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan är både teoretisk och forskningsanknuten, med fokus på förskolepedagogik och systematiskt kvalitetsarbete, och konkret i hur man praktiskt kan gå tillväga på förskolan. Boken består av tre delar. Den första delen beskriver förskolans förstärkta uppdrag. Den andra delen utgår från förskolans praktik och beskriver hur videokameran kan användas i ett systematiskt kvalitetsarbete för att man ska kunna utföra det förstärkta uppdraget. Den tredje och sista delen ställer frågan vad en analys är, eller kan vara, utifrån förskolans förstärkta uppdrag. Boken avslutas med förslag på hur man kan organisera analysarbete.
Boken riktar sig dels till studenter på förskoleprogrammet, dels till förskollärare och förskolechefer som vill utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete.

Om författarna
Christian Eidevald är förskollärare, lärarutbildare, fil.dr och lektor i pedagogik vid högskolan i Jönköping och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. År 2011 gav han ut Anna bråkar! Att göra jämställdhet i förskola.