Små barns matematik : erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 – 5 år och deras lärare

Små barns matematik : erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare Bokomslag Små barns matematik : erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare
Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson
Göteborgs Universitet NCM
2006
ISBN: 9789185143047

Små barns matematik – Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare
Boken är skriven för lärare i förskola, förskoleklass och tidiga skolår, för lärarutbildning och kompetensutveckling, samt för föräldrar.
I 14 kapitel med 130 illustrationer beskrivs mål, innehåll och genomförande av ett pilotprojekt i matematik 2003-2004 med ca 100 lärare i förskolan. Arbetet tog sikte på att följa hur barn i åldern 1-5 år tillsammans med sina lärare och handledare från NCM utvecklade intresse för och kunnande i och om matematik. I boken beskrivs hur kompetensutvecklingen, med teori och praktik varvad, stimulerade lärarna att utmana barnens matematiklärande. Innehåll är hämtat från förskolans vardag men är likväl relevant för förskoleklass och tidiga skolår.
Författarna redogör med egna reflektioner för spännande matematikupptäckter med nedslag i omfattande dokumentation och referenslitteratur.