Resultatanalys i skolan

Resultatanalys i skolan Bokomslag Resultatanalys i skolan
J. Österberg

Varje skola har ett ansvar för sina resultat och har möjlighet att utveckla verksamheten så att de förbättras. Vägen framåt är att utvärdera sin verksamhet och att få dessa utvärderingar att komma till nytta i det lokala utvecklingsarbetet.

Författaren visar på möjliga sätt för den enskilda skolan att utifrån sina behov nå förbättrade resultat inom ramen för gällande styrsystem. I centrum står resultatanalysen. Vad är resultatanalys och varför är den så viktig för en skolas utveckling? Vad innebär det att leda systematiskt förbättringsarbete och hur kan ett sådant ledarskap se ut? Hur kan resultatanalys och kvalitetsförbättringar genomföras i praktiken? Vilka problem och möjligheter finns det i arbetet med resultatanalys och kvalitetsförbättringar? Utmärkande för resonemangen är de många lärande exemplen.