Plattformen har kommit för att stanna!

Det har gått 2 år sedan vi lanserade den pedagogiska plattformen, ett gemensamt ställningstagande för förskolorna i Västerviks kommun. Detta är verkligen värt att uppmärksamma. Grattis till oss alla! Vi kan känna oss oerhört stolta över att plattformen inte har blivit någon hyllvärmare som dammar i ett hörn. Tvärtom. Den har blivit ett viktigt dokument att hålla sig i och utgå ifrån.

Med läroplanen (Lpfö 18) och plattformen som grund är alla våra förskolor under utveckling på sina alldeles unika sätt. Utvärderingarna visar att konkretiseringsarbetet med plattformen har bidragit till en allmän ökning av kvalitén i undervisningen och en större professionalitet och yrkesstolthet. Våra pedagogiska verktyg används och finslipas. Vi ser också att likvärdigheten har ökat samtidigt som klyfterna mellan våra förskolor har blivit större. Utan tvekan kan vi konstatera att plattformen gör skillnad för pedagoger, föräldrar och viktigast av allt: BARNEN. Det är ju därför vi har den!

Den stora frågan nu är: Hur ska vi ska tänka framåt? Det enkla svaret är att plattformen har kommit för att stanna. Just nu är vi inne i ett helt avgörande skede där vi behöver hålla i och hålla ut. Det finns mycket som är i gång och som kommer att hända framöver. Utvecklingsarbete tar många år, är både roligt och slitsamt. För att komma vidare i våra processer gäller det att skynda långsamt och få med sig alla. Det tar tid att lära sig, att tänka på nya sätt och våga göra annorlunda. Det handlar om att fortsätta göra det vi är bra på och nöjda med, att prova det nya och låta det bli en vana. Vi behöver hjälpas åt och fylla på med mer kunskap för att ta ett steg till. För barnens skull.

I Västerviks kommun har vi en ambition att leva våra värden. De är nämligen inte värda någonting om dem inte syns i det dagliga mötet med barnen. Vi vet inte än var vi kommer hamna så småningom. Men det som är säkert är att vi är på väg, åt samma håll, tillsammans. Vi ska våga tro på det vi har tagit ställning för. Att vi inte vet vad ett barn kan bli, eller en förskola eller världen.

 Plattformen har kommit för att stanna

Väl mött!

Christine Andersson

Verksamhetschef för förskola