Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande

Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande Bokomslag Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande
Elisabeth Nordin-Hultman
Liber
2004
Häftad
248
ISBN: 9789147051960
Barn i förskolan och skolan diagnostiseras idag i allt större utsträckning och det är fortfarande vanligt att problemen förläggs hos barnet. Det är barnet som ska diagnostiseras och "åtgärdas". Nordin Hultman styr istället vår blick mot den pedagogiska miljön, dess material och organisationen av tid och rum, i en jämförande studie mellan engelska och svenska förskolerum.

Författaren gör en mycket gedigen genomgång av miljöns betydelse för barns vistelse på en förskola och behandlar förskolans miljö i förhållande till hur barns subjektivitet/identitet formas.

En förutsättning för att barns och elevers olikheter skall rymmas i förskolan och skolan är att även de pedagogiska miljöerna präglas av fler handlingsmöjligheter och arbetssätt, där tid och rum inte är lika starkt reglerade.

Nordin Hultmans studie inspirerar till ett nytt tänkande och handlande för en samtidens och framtidens förskola och skola i linje med läroplansvisionerna.