Nyanländaprojektet – nyhetsbrev

Genom projektet Nyanländas lärande genomför barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av Skolverket insatser enligt en framtagen åtgärdsplan i samtliga verksamheter – från förskolan hela vägen upp till vuxenutbildningen. En hemsida har skapats med information om projektet;

https://sites.google.com/skola.vastervik.se/nyanlandaslarande/startsida

För information om vad som händer i projektet just nu kan du läsa om här: Nyhetsbrev nyanlända