Sl

amnesnatverk-i-slojd Slöjdnätverket leds av en grupp ämneslärare tillsammans med rektorer. Gruppen träffas vid 8 tillfällen under läsåret 2016/17 och samtalar om likvärdig undervisning, bedömning och betygssättning.