Läslyftet

Läslyftet på skolverket.se

Filmer, klipp och artiklar

The Danger of a Single Story är TED-talk om faran med att inte ha olika perspektiv i läsandet.

Åh, en sån fantastisk murmuration av starar – om vikten av att inte ha en Single Story – vidga perspektiven.

Murmuration from Islands & Rivers on Vimeo.

01.58 in i programmet Sommar i P1 berättar Sture Linnér om sitt möte med Albert Einstein – ett möte som bär kraft och som pekar ut riktningen – att utmana sitt eget tänkande och lärande.