Idh

amnesnatverk-i-idrott-och-halsa Idrott och hälsa nätverket leds av en grupp ämneslärare och rektorer. Gruppen träffas vid 8 tillfällen under året och samtalar kring likvärdig undervisning, bedömning och betygssättning.