Hkk

Hem och konsumentkunskaps nätverk finns beskrivet här amnesnatverk-hkk. Under läsåret 2016/17 kommer nätverket att träffas för att samtala kring hur vi får en likvärdig undervisning, bedömning och betygssättning i ämnet i vår kommun. Gruppen leds av ämneslärare och rektorer.