Förskolelyftet

För närvarande pågår kursen  ”dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete  i Västervik. Kursen  ges till förskollärare, förskolechefer. 37 personer studerar för tillfället inom ramen för lyftetDet är Linneuniversitetet som ger denna utbildning.

Den 21/10 var det examination för de som har deltagit i lyftet!

Västerviks kommun har nu fått möjlighet att starta ytterligare en kurs inom ramen för förskolelyftet. Nu ges lyftet via högskolan för lärande och kommunikation  (Jönköping) men fortfarande kursen ”dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete”.   

Vi är glada för att kunna erbjuda 35 nya platser för förskollärare och förskolechefer på hemmaplan. Skolverket står för litteraturen till kursen.

Kursen planeras att starta i slutet av november men kommer sedan att förläggas under vår och inledningsvis hösten -2016.

 

 

Under fliken litteratur hittar du mycket av den kurslitteratur som ingår i förskolelyftskursen.

 

Länk till förskolelyftet på skolverket.se