Bd

Bild

amnesnatverk-bild Här finns underlaget för vårt nätverk i bild. Underlaget ligger till grund för de nätverksmöten som vi kommer att ha under läsåret 2016/17. Gruppen leds av ämneslärare och rektorer. Fokus är likvärdig undervisning, bedömning och betygssättning.