Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Bokomslag Hållbart ledarskap i skolan
Andy Hargreaves, Dean Fink
Studentlitteratur
2008-03
Häftad
260
ISBN: 9789144046259
I den här boken tar författarna upp en av ledarskapets viktigaste men ofta försummade aspekter - hållbarhet. Författarna diskuterar sju principer för hållbart ledarskap: - Djup i lärandet framför ytliga provresultat. - Längd och långsiktighet genom planerade och effektivt hanterade ledarskiften. - Bredd i inflytandet, genom att skolledning blir ett gemensamt ansvar. - Rättvisa genom att ledningens handlande aktivt gynnar andra skolor. - Mångfald och sammanhållning i stället för standardisering och likriktning. - Resursrikedom som bevarar och förnyar snarare än bränner ut ledares krafter. - Bevarande som bygger på det bästa ur det förflutna för att skapa en bättre framtid. Denna synnerligen angelägna bok vänder sig till lärarstuderande och deltagare i rektorsutbildning samt verksamma lärare och skolledare. Den kan också bidra till fördjupad kunskap och diskussion om skolledning och skolutveckling för verksamma politiker och tjänstemän på kommunal och statlig nivå.