Bedömning och betyg

Hur fungerar ämnesprovsresultatet kopplat till betyg? 

Bedömning och betyg på skolverket.se

Kunskapsbasen, en sida som en förstelärare i Uppsala står bakom. Här har varje nyckelstrategi utifrån Dylan Wiliams tankar en egen flik med 4 olika delar, individuell förberedelse, kollegialt arbete, genomförande och utvärdering. Sidan är tänkt som en kurs och tar sin utgångspunkt i Christian Lundahls bok Bedömning för lärande.