Grattis Gunnebo förskola som vann kommunens Earth hour tävling!

Gunnebo förskolas avdelning Delfinen valde att bidra till en mer klimatsmart kommun genom att tillsammans på förskolan jobba med projekt Hållbar Framtid.

Frågeställning som styr projektet utifrån läroplanen är:

Hur får barnen möjlighet att bli medvetna om samband i naturen och ekologisk medvetenhet genom att använda språket på ett beskrivande och berättande sätt?

Genom att vistas ute i naturen, upptäcka och undersöka vad som finns där, lär vi känna den och på så sätt lär vi oss att vara rädda om djuren och växterna.

Genom vårt arbete sår vi ett frö hos barnen att bli klimatmedvetna medborgare!

Grattis till vinsten säger vi på pedagogvastervik!