Fritidshemmet – lärande i samspel med skolan

Fritidshemmet - lärande i samspel med skolan Bokomslag Fritidshemmet - lärande i samspel med skolan
Skolverket
2011
ISBN 978-91-86529-71-0

Här samlas forskning och erfarenhet av hur viktig fritidsverksamheten är för barns lärande och utveckling.

På vilket sätt gynnar fritidshemmets verksamhet barns utveckling, lärande och välbefinnande? På vilket sätt bidrar fritidshemmets verksamhet till att uppfylla läroplanens mål om att fostra eleverna till demokratiska medborgare som har utvecklat de kunskaper som är nödvändiga i samhället?

Kunskapsöversikten vänder sig till skolledare, beslutsfattare, fritidspedagoger, lärare och lärarstudenter.