Förstelärare. En handbok.

Förstelärare. En handbok. Bokomslag Förstelärare. En handbok.
Per Kornhall

I Förstelärare En handbok ger Per Kornhall konkret handledning för den som ska arbeta i den nya roll som Sveriges förstelärare har fått. I boken beskrivs ett flertal användbara modeller för hur arbetet som förstelärare kan struktureras. Med hjälp av dessa evidensbaserade modeller kan man som förstelärare aktivt bidra till en långsiktig och positiv skolutveckling. Per Kornhall förklarar även hur man kan hantera känslor av otillräcklighet och kollegors eventuella avundsjuka och motstånd.