Förskola på vetenskaplig grund

Förskola på vetenskaplig grund Bokomslag Förskola på vetenskaplig grund
Tomas Kroksmark
2014
152
ISBN:9789144088488

Boken utgör ett viktigt bidrag till utvecklingen av en förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den reder ut,granskar och beskriver forskning och beprövad erfarenhet så som dessa begrepp hanteras inom vetenskaperna men också ur förskolans och fritidshemmets perspektiv.

När skollagen kräver att utbildningen ska vila på just vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet uppstår ett utvecklingsbehov hos de lärare som är verksamma i förskolan.

Till de pedagogiska och didaktiska kompetenserna kan nu också fogas en vetenskaplig och forskande kompetens.

Förskola på vetenskaplig grund är indelad i olika kapitel där skilda aspekter av forskning i förskolan, forskande lärare,kunskapsbegreppet och yrkeskompetensen beskrivs och diskuteras.

Förskola på vetenskaplig grund är ett resultat av ett utbildningsprojekt där tio lärare och en forskare tillsammans genomfört studier som är sammanställda och presenterade i artikelform.

Boken riktar sig i första hand till yrkesverksamma förskollärare