Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

SPSM anordnar en kurs i Västervik den 15/9 där det finns platser kvar.  ”Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning”,  För att kunna delta i kursen måste specialpedagog/speciallärare anmäla sig tillsammans med en modersmålslärare (Man anmäler sig var och en för sig).
Anmälan gör du här.

Prata med din rektor om du är intresserad av att gå.