Fjärrundervisning

På modersmålsenheten pågår ett projekt inom ”Små steg stora förbättringar” där vi jobbar med att få igång fjärrundervisning i studiehandledning. Lärarna lär sig hur man använder Google Meet tillsammans med sina elever för att i framtiden kunna använda det mer frekvent.

Onsdagen den 28 februari så testade vi fjärrundervisning på Åbyängskolan i Gamleby med elever från åk 6. Både studiehandledaren Mohammed Muhammed och eleverna Abdiwahab och Abdinur var mycket nöjda efter försöket.