En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan

En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan Bokomslag En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan
FORSKNING I KORTHET
OECD
2014:3
PDF
31

Rapportförfattarna pekar utifrån en genomgång av internationell litteratur på fem olika styrmedel som beslutsfattare kan använda sig av för att effektivt utveckla förskolans kvalitet:  Det handlar om att forma kvalitetsmål och regelverk, utforma och implementera läroplaner samt standardnivåer, att förbättra personalens utbildning, kompetensutveckling och arbetsvillkor. Det handlar också om att engagera föräldrar och omgivande samhälle samt att utveckla uppföljning, utvärdering och forskning.