Dialogmöte i förskoleklass

Vi börjar med att visa de iBooks vi gjort till idag.

Helt fantastiska verk av våra förskoleklasselever. Roligt att få ta del av dessa. Tack!

Tips

Vad har hänt här? Opals förlag. http://www.opal.se/index.php?p=pres&isbn=9789172997851#.WoWSSGeWw2w En bok som kan användas i arbetet med både analogt och digitalt skapande.

Programmering

Programmeringsväskor som är finansierade med pengar från små steg, stora förbättringar finns att låna. De lånas via Padlet på nätet https://padlet.com/skoldatateket1/g13ncozenhui

Vill man låna väska så skriver man upp sig och den som har en väska ansvarar för att lämna den vidare till den som står först på kölistan.

På Padleten finns en mängd information om IKT, tips och fortbildning. Gå gärna in och kika på sidan.

Vi provar att programmera de bluebots. Erfarenhet från skolor som har provat detta är att eleverna i förskoleklass uppskattar att få arbeta med dessa. Man kan använda dem för att lära sig saker inom många olika områden – bara fantasin sätter gränser.

Tips på app: Scratch jr

Nästa gång

Nästa gång vi ses är den 3/5. Inbjudan kommer via rektor. Till dess vill vi att ni prövar att göra den talföljdsuppgift vi gjorde under dagen. Den ligger i padleten under sorteringsalgoritm. Vi vill också att ni prövar någon form av programmering, analogt eller digitalt tillsammans med era elever.