Den trådlösa pedagogiken

Den trådlösa pedagogiken Bokomslag Den trådlösa pedagogiken
T. Kroksmark (red)

Den här boken behandlar de viktigaste skolfrågorna nu: om digitaliseringen ökar kvaliteten i lärandet, om den gör att måluppfyllelsen förbättras, hur den påverkar undervisningen. Hur förändrar digitaliseringen vår syn på kunskap och skolans uppdrag nu och i framtiden? Författarna till Den trådlösa pedagogiken ger forskningsbaserade svar och bjuder in till diskussion.

Varför är dessa frågor viktigast? Förändringen som pågår är radikal. Runt om i världen och inte minst i Sverige görs omfattande satsningar på En-till-en-skolor. Den bärbara datorn, surfplattan och den smarta telefonen är snart varje lärares och varje elevs naturliga verktyg för kunskapsutveckling. Och med hjälp av dessa digitala resurser kan de via Internet ta fram i princip vilken information som helst, delta i sociala forum, ja, till och med nå fram till världens främsta experter.