Kategoriarkiv: Grundskola

Fritidshemsdialog 8 mars 2018

Dialogmöte för fritidshemmet 2018-03-08

Uppdraget till idag:

Vi berättar vad vi har prövat sedan sist. Flera har prövat att spela in på paddan tillsammans med eleverna. Några har också provat att programmera blue-bots. Samverkan med skolan har skett både vid filmande och vid programmering. På något fritids har man också, i samverkan med skolan börjat att ta fram ordningsregler som man sedan kommer att göra små filmer kring för att förstärka värdegrundsarbetet. Eleverna tycker att det är roligt att arbete med detta.

Programmering av varandra genom att gå och röra sig i rummet. Att programmera är inte något som sker digitalt enbart, utan som också sker fysiskt.

Blue-bots:

Bara fantasin sätter gränser för vad vi gör utifrån vårt uppdrag i fritidshemmet. Kartor, bokstäver, djur och natur…

Padlet för oss i vår förvaltning:

Här man kan hitta förslag och idéer till undervisning i fritidshemmet kopplat till digitalisering och programmering. Här finns underlagen till den fysiska programmering som vi gjorde tillsammans idag. Här kan man också boka lådor med Blue-bots: https://padlet.com/skoldatateket1/g13ncozenhui

Olika appar som vi kan använda för att programmera med våra elever:

Light-bot och Scratch jr är två förslag. Scratch jr kan man använda för att göra sagor, berättelser och mycket mer. På webben finns också Scratch där man kan göra egna uppdrag och spel.

QR-koder:

Cloud QR är en app (kostar 40 kr) som Helen Palmén använder, den kostar och man behöver Ios 11 för att kunna ladda ner den. Enkel att använda. Det finns en gratisvariant: https://www.cloud-qr.se/tips där man kan skapa QR-koder. Här ska kommunen teckna ett biträdesavtal så här kan vi använda tjänsten. Det man behöver tänka på är att det finns som en länk när man skapar QR-koder.

Nästa träff:

Sker områdesvis. Testa gärna att göra QR-koder eller något annat som kan kopplas till programmering/digitalisering.

 

 

 

Dialogmöte i förskoleklass

Vi börjar med att visa de iBooks vi gjort till idag.

Helt fantastiska verk av våra förskoleklasselever. Roligt att få ta del av dessa. Tack!

Tips

Vad har hänt här? Opals förlag. http://www.opal.se/index.php?p=pres&isbn=9789172997851#.WoWSSGeWw2w En bok som kan användas i arbetet med både analogt och digitalt skapande.

Programmering

Programmeringsväskor som är finansierade med pengar från små steg, stora förbättringar finns att låna. De lånas via Padlet på nätet https://padlet.com/skoldatateket1/g13ncozenhui

Vill man låna väska så skriver man upp sig och den som har en väska ansvarar för att lämna den vidare till den som står först på kölistan.

På Padleten finns en mängd information om IKT, tips och fortbildning. Gå gärna in och kika på sidan.

Vi provar att programmera de bluebots. Erfarenhet från skolor som har provat detta är att eleverna i förskoleklass uppskattar att få arbeta med dessa. Man kan använda dem för att lära sig saker inom många olika områden – bara fantasin sätter gränser.

Tips på app: Scratch jr

Nästa gång

Nästa gång vi ses är den 3/5. Inbjudan kommer via rektor. Till dess vill vi att ni prövar att göra den talföljdsuppgift vi gjorde under dagen. Den ligger i padleten under sorteringsalgoritm. Vi vill också att ni prövar någon form av programmering, analogt eller digitalt tillsammans med era elever.

 

 

 

Övergångar som skapar förutsättningar för trygghet och lärande

Härligt att vårterminen 2018 nu är i gång!

Det är roligt att följa året i våra verksamheter. I Grundskoletidningen lyfts Skogshagaskolans arbete med årshjulet fram som ett gott exempel på hur skolan kan arbeta med övergångar. Det jobbet har vi fått förmånen att ta del av i hela vår förvaltning.

Utifrån Skogshagas årshjul, som bygger på Skolverkets material kring övergångar, har vi beslutat hur vi ska arbeta med övergångar i vår förvaltning. Vi kommer under våren att följa nedanstående hjul som förskolechefer och rektorer beslutat. Våra fristående förskolor och skolor har fått ta del av vårt arbete så att alla barn och elever kan få samma förutsättningar oavsett vilken förskola eller skola de går på.

Vår ambition är att årshjulet ska skapa trygghet och kontinuitet för våra elevers lärande genom hela skolsystemet, från förskola till gymnasium. Plan för övergångar i Västervik ver 2

 

Läs gärna reportaget från Skogshagaskolan här: http://www.grundskoletidningen.se/7-2018/arshjulet-underlattar-overgangen

Avslutningsvis vill vi hälsa er alla välkomna tillbaka till våra verksamheter och vi ser fram emot att arbeta tillsammans under 2018 för att ge våra elever Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas!

Hälsningar Magnus Bengtsson, Ewa Myhrén och Jörgen Jonsson

Med önskan om härliga lediga dagar!

Tänk att det redan är avslutningstider och dags för lov och ledigheter!

Höstterminen lackar mot sitt slut och det har varit bråda tider så här mot slutet av terminen. Den undervisning som vi planerar och genomför under hela året trängs med betyg som ska sättas, omdömen som ska skrivas, Lucia och ämnesprov som ska genomföras. Det är verkligen fullt upp i våra verksamheter så här just före jul!

Vi vill tacka er alla för det fantastiska arbete som ni gör för våra barn och elever varje dag! Det finns en berättelse som vi har återkommit till under hösten i olika sammanhang. Det är berättelsen om mannen som möter stenhuggare.

 Den förste stenhuggaren han möter svettas och ser irriterad, arg och trött ut. Mannen frågar honom vad han gör och han svarar

– Jag hugger sten.

Mannen möter ytterligare en stenhuggare som svettas och hamrar på och frågar honom vad han gör och han svarar

-Jag försörjer min familj.

Mannen går vidare och ser en stenhuggare som hugger för glatta livet och gnolar. Han frågar honom vad han gör och han svarar

-Jag bygger en katedral.

Vi tänker att det är precis det vi alla gör i våra verksamheter. Tillsammans skapar vi en slags katedral för våra barn och elever, där katedralen är en undervisning och en plats som ger förutsättningar att lära och utvecklas tillsammans. Vi vill tacka er alla för det fantastiska arbete som ni gör för våra barn och elever varje dag. Det känns gott att göra det här arbetet tillsammans. För att bygga vår kunskapskatedral krävs en stor insats och alla i våra verksamheter är viktiga delar i vårt kunskapsbyggande för barn och elever i Västerviks kommun.

Stort tack för allt gott arbete under hösten! Vi hoppas att ni alla får möjlighet till sköna , lediga dagar under de helger som kommer.

Hälsningar

Magnus Bengtsson, Jörgen Jonsson och Ewa Myhrén

FÖRSKOLEKLASSDIALOG 2017-11-30

Vi inleder med en genomgång av vad som är nytt i vår läroplans första kapitel och vad Skolverket menar med digitalisering. På följande film finns detta sammanfattat:

Fyra aspekter av digitalisering:

 • Förstå digitaliseringens påverkan på samhället. (Här är det viktigt för oss att också förmedla detta till föräldrar – hur vi jobbar med källkritik och vad som man vill och kan dela)
 • Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.
 • Kunna lösa problem och omsätta idéer till handling.

 

Varför är det så viktigt för oss att kunna programmera?

 • Likvärdighetsperspektiv
 • Demokratiperspektivet
 • Att förstår det samhälle vi lever i.

Digitalisering; Hur? Aldrig bli ett självändamål i sig!

Baklängesplanering av undervisning:

 • Syfte?
 • Vad ska eleverna lära sig?
 • Hur ska de lära sig?
 • Hur kan digitala verktyg stödja det som eleverna ska lära sig?

Språkutvecklande arbetssätt

 • Alltid i ett sammanhang inom det område man arbetar i.
 • Interaktion mellan barnet/eleverna i lärandet.
 • Språklig stöttning och stödstrukturer.

Att tänka på:

 • Att ta små steg
 • En sak i taget
 • Prova sig fram

Att jobba i book creator

https://www.youtube.com/watch?v=TE5DTD87-IE  https://bookcreator.com/  (Här finns  tutorials kring hur man gör detta. Källan är inte granskad utan ett exempel på de som finns på nätet). Alla grupper skapade små böcker som visades upp. Böckerna anknöt till sådant som är på gång i våra verksamheter, men också om annat.

Vi berättade om de lektionsplaneringar vi genomfört

Våra elever har fått ta del av många spännande lektionsplaneringar kring rim, ramsor kopplat till språkutvecklande arbete. Genomgående i de berättelser vi fick ta del av var att eleverna upplevde lektionerna som väldigt roliga. Projekten växte och tog nya vägar utifrån elevernas intresse och nyfikenhet. Arbetssättet kändes relevant och det kommer att komma tillbaka i våra klassrum.

Till nästa träff

Vi provar att göra en bok i book creator utifrån det syfte vi har och vilket lärandemål vi jobbar mot med våra elever och redovisar böckerna när vi ses. Vi kopplar böckernas innehåll till språkutvecklande arbete (men andra områden fungerar såklart om det är det vi har i fokus just då) och visar dem för varandra. Syfte och vad ska eleverna lära. Vill man ha hjälp i arbetet får man gärna kontakta Lotta Skiöld som visade hur man gör en bok för oss.

Stort tack för en inspirerande eftermiddag!

DIALOGMÖTE FRITIDSHEM 2017-11-30

Tema – Digitalisering i Lgr-11

Digitalisering – vad betyder det för oss?

 • Vad behöver vi ge barnen, kritisk granskning – ur ett samhällsperspektiv
 • Eleverna möter så mycket IKT i vardagen, vad ska vi ge dem på fritids och ska vi ge dem det?

Digitalisering – är det ont eller gott?

 • Det är vad man gör det till
 • Det måste finnas en tanke bakom – det vi gör och syftet med vår undervisning.
 • Förändringsprocesser sker snabbt.
 • Hur ska elever (och andra) kunna leva i en digitaliserad värld – så att det är hälsosamt och bra för oss människor.
 • Min egen värdering – att förhålla sig till styrdokumenten. Vad gör jag och hur värderar jag digitalisering i min undervisning. En del av våra styrdokument som vi måste hantera i vår vardag.

fyra aspekter av digitalisering:

  • Förstå digitaliseringens påverkan på samhället. (Den del där vi känner att det finns en stor och viktig del för oss att jobba vidare med. Funktionen i digitaliseringen. Vi fastnar ofta i digitalisering = spel. Vi är kanske lite bakåtsträvare vi vuxna, kanske håller vi tillbaka och missar att ser möjligheterna? Vad händer om vi inte digitaliserar oss?)
 • Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

 

  • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. (Det område där vi känner att vi arbetar mycket med i skolan, vad är rätt och vad är okej? Åldersgränser i olika sociala medier – varför är det så – att samtala med barnen och ställa utmanande frågor till våra elever)
 • Kunna lösa problem och omsätta idéer till handling.

 

Läroplanen har nya skrivningar

 • I kapitel 1
 • Centralt innehåll i kapitel 4 har digitaliseringsdelar

vad gör vi redan idag på fritids?

 • Söker på nätet
 • Gör egen film
 • Spelar spel
 • Söker på nätet
 • Animera film
 • Programmera robotar
 • Lyssnar på musik
 • Göra egen musik
 • Dansa till YouTube

Hur? Aldrig bli ett självändamål i sig!

Baklängesplanering:

 • Syfte?
 • Vad ska eleverna lära sig?
 • Hur ska de lära sig?
 • Hur kan digitala verktyg stödja det som eleverna ska lära sig?

IKT i fritidshemmet – exempel

Vi går igenom hur man gör en iMovie

(https://www.google.se/search?rlz=1C1GGRV_enSE749SE749&ei=YcEfWuyeKMSA6QS82LeACw&q=tutorial+imovie&oq=tutorial+iMo&gs_l=psy-ab.1.0.0l6j0i22i30k1l4.810718.819571.0.822245.72.36.0.1.1.0.207.2926.30j4j1.36.0….0…1c.1.64.psy-ab..52.19.1580.0..33i160k1j0i67k1j0i131k1j0i10k1.50.Gwt-aZLa9IU eller på Apples egen sida https://support.apple.com/sv-se/imovie ) De här har jag inte kollat om de fungerar, men är gjorda för paddor.

Man kan tänka att vi frågar barnen – gör och upptäck tillsammans. När man är färdig måste man komma ihåg att spara, t ex i bilder.

Sammanfattning av förmiddagen. Det här tar vi med oss:

 • Skoldatateket håller på att göra programmeringslådor som man kommer att kunna låna från dem.
 • Dans och programmeringsspråket
 • Aktivitetsveckor på fritids – göra en film på de aktiviteter som gjorts
 • Skapa smågrupper som får filmuppgifter, kanske utifrån klassiska sagor.
 • Att ta små steg, programmera sin kompis. Mer film om verksamheten som utvärdering. Bygga utifrån instruktioner. Utnyttja sina starka sidor i arbetsgruppen – komplettera varandra i arbetsgruppen – ta hjälp av kollegor. Få in programmering på rastaktiviteter.
 • Utnyttja den teknik som finns på skolan – kan nyttjas av fritids på eftermiddagen – bli bättre på det. Dokumentation, blogg – en öppen kanal där barnen är med i diskussionen kring vad man får ta in och varför.
 • Använda iMovie – inför föräldramöten t ex. Analog programmering passar bra på fritids.
 • Analog programmering. QR-koder med skattjakter mm (finns möjlighet att använda dessa för att lägga info till vårdnadshavare med andra språk).
 • Bokbloggar mm i iMovie, programmering.
 • Vad gör vi på våra olika avdelningar och hur kan vi dela med oss till varandra och hur får vi ihop det med skolan. Hitta en bra gräns mellan det digitala, gå i och gå ur. Något vi alla behöver träna på.
 • Viktigt med kompetensutveckling.

Välkommen tillbaka

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Äntligen är det dags att rulla ut röda mattan och välkomna er alla; medarbetare, kollegor och elever till läsåret 2017/18! Ett spännande år där vi ska lära och utvecklas tillsammans! Vi ska jobba för att fortsätta skapa de allra bästa förutsättningarna för att våra elever ska nå vår vision Lust att lära, rätt att lyckas. Kompetens för livet!

Året som kommer ligger nu framför oss – lite som ett oskrivet blad. Jag tänker att vi behöver ta med oss det som vi ser i våra analyser från föregående läsår. Tillsammans kan vi göra underverk, tänker jag!

Jag ser mycket fram emot året som kommer. Ett år där vi ska arbeta för att ta ytterligare kliv framåt i våra verksamheter och fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för lärande. Digitalisering, nya kursplaner i skolan och på fritidshemmet, satsningen på hälsofrämjande skola – det finns många saker att se fram emot. Men också att utveckla de goda lärsituationer och den goda undervisning som sker i våra klassrum. Jag tänker att det handlar om att ge alla elever möjlighet att känna att de får lust att lära, att de upplever att de får vara delaktiga i sitt lärande och att de känner att det de lär är på riktigt och att det de lär är sådant som är angeläget för dem! Dessa delar är viktiga för att öka trivseln, studieron och lusten att lära, men också för att skapa förutsättningar för alla barn och elever att nå sina mål.

Så, än en gång välkomna till ett nytt läsår! Jag ser mycket fram emot att jobba tillsammans med er alla för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för att nå vår vision:

Lust att lära, rätt att lyckas. Kompetens för livet!

 

Hälsningar Ewa Myhrén

Grundskolechef

 

Välkomna tillbaka önskar barn- och utbildningschefen!

Hej!
Jag hoppas att ni alla haft en riktigt skön och bra sommar! En sommar när ni haft möjlighet att koppla av och göra sådant som ni tycker om att göra!
Det är roligt att hälsa oss alla tillbaka nu och inte minst eftersom vi kommer tillbaka till mycket viktiga jobb och uppdrag! Jag menar att förskola och skola är viktiga för jag tänker att kunskap och lärande verkligen gör skillnad! En bra och trygg förskola och skola där alla barn, elever och studerande känner lust att lära och når målen är mycket viktigt för barn, elever och studerande och givetvis för hela samhället. Det handlar om såväl individens livschanser och utveckling som samhällets framtid.
Förskola och skola kan verkligen göra skillnad och bidra till att drömmar förverkligas samt att skapa framtidstro. Jag tror att det är viktigt att undervisningen och skolan känns relevant för barn och elever! En relevant undervisning svarar på barns- och elevers frågor och den både utgår från och bidrar till barns och elevers nyfikenhet och kreativitet. En relevant undervisning kan också innebära att omvärlden kommer in i klassrummet samt att barn, elever och studerande får möjlighet att utveckla både de kompetenser och förmågor som behövs i livet just nu och de som kommer att bli viktiga i framtiden.
Undervisning och arbetet runt undervisningen är som bekant minst sagt mycket komplext och omfattar många viktiga delar. Det kan exempelvis vara ledarskapet i klassrummet men också det pedagogiska ledarskapet liksom även elevhälsoarbetet! Jag vet att mycket fantastiskt bra arbete sker i både vår undervisning och i all vår verksamhet! Jag tänker att små underverk sker varje dag! Givetvis är det ändå så att vi kan lära oss mer och utveckla arbetet vidare. Många spännande utvecklingsområden är också uppstartade eller kommer starta under läsåret.
Jag ser nu mycket fram mot den kommande terminen! Jag är övertygad om att vi kan se fram mot ett spännande, innehållsrikt, roligt och även lärorikt år!
Återigen varmt välkomna när det är dags för det och med förhoppning om sköna och bra dagar fram till dess!
Hälsningar
Magnus Bengtsson
Barn- och utbildningschef