Kategoriarkiv: Betyg och bedömning

Bedömningsaspekter

Bedömningsaspekter Bokomslag Bedömningsaspekter
Stödmaterial
Skolverket
2014
PDF
ISBN: 978-91-7559-111-7

För att bedömningen ska bli en del av undervisningen behöver läraren konkretisera kunskapskraven. Det ökar möjligheten för eleven att förstå vad som förväntas av honom eller henne. Konkreta bedömningsaspekter underlättar också planering av undervisning och återkopplingen till eleven.

Stödmaterialet kan användas av alla lärare i grundskolan, oavsett vilken årskurs eller vilket ämne läraren undervisar i.

I stödmaterialet presenteras exempel samt en modell för hur du som lärare kan konkretisera kunskapskraven. Stödmaterialet vill också visa på bedömningens roll i planeringen och genomförandet av undervisningen.

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Bokomslag Betygsskalan och betygen B och D
Skolverket
PDF
18
ISBN: 978-91-87115-84-4

För att stödja en likvärdig tillämpning av bestämmelserna om betygsskalan och betygen B och D har vi tagit fram ett stödmaterial som exemplifierar en process som du som lärare kan gå igenom när du ska sätta betyg.

I stödmaterialet Betygsskalan och betygen B och D presenterar vi först bakgrunden till den nya betygsskalan, några allmänna utgångspunkter för betygssättningen och vilka bestämmelser som ligger till grund för resonemanget om betygen B och D. Materialet ger också ett exempel på en process som en lärare kan gå igenom när betyg ska sättas. I beskrivningen framkommer det vilka överväganden som läraren behöver göra i olika skeden av processen och hur läraren kan komma fram till att något av betygen B och D ska sättas.