Kategoriarkiv: Pedagoginformation

Nyexad, välkommen till oss!

Välkommen till oss som nyexad!

Vi erbjuder introduktionsår med mentor samt lön från 1/7 för dig som är nyexad lärare och som börjar i någon av våra skolor på höstterminen. Här kan du läsa mer Folder arbeta i Västerviks kommun

r gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar! Vi berättar gärna mer om våra förskolor och skolor. Du når oss via kommunens växel 0490-25 40 00

Välkommen till oss!

Nedan finns info om oss och vad du kan förvänta dig av Västerviks kommun som nyexad.

HÄLSOVÅGEN-VÅGEN

introduktion_yrkesetik

Introduktionsperiod Skolverkets stödmaterial

lonekritierier-forskollar-larare-fritidsped-2 häfte

rättigheter och skyldigheter som anställd

SKA dokument

verksamhetsplan och detaljbudget för 2019

Yttre ramverk för personalförmåner 2016-11-28

Bedömning och betyg i grundsärskolan

Hej! Här kommer lite info kring kunskapsbedömning inom grundsärskolan. Är tacksam om ni kan vidarebefordra det till de lärare som det gäller, lägg gärna ut det på skolornas ”anslagstavlor”. Se gärna till så att filen är bifogad.

I de årskurser där betyg inte sätts gör ni som ni brukar göra-dvs en bedömning av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Jag skickar med en omdömesblankett som Skolverket har som ni skulle kunna använda er av. Jag ser att vissa skolor använder sig av den. Om det är så att eleven når kunskapskraven för grundskolan i något ämnen så finns det ju en likadan blankett, fast för grundskolan. Antingen väljer du som rektor att ni har ett dokument där ni skiljer på de olika kursplanerna eller så har ni två dokument – då slipper vi tvekan. Ett förslag skulle kunna vara att om det är så att eleven i åk 1-5 når ett av grundskolans kunskapskrav, så kanske man kan skriva det i kolumnen till höger på grundsärskolans omdömesblankett-så ”slipper” man två blanketter. So och No kunskapsbedöms som So och No i grundsärskolan åk 1-9, inte i ämnesspecifika ämnen.

I grundsärskolan ges betyg i årskurs 6–9 i alla ämnen om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. I de fall betyg sätts gäller samma regler för bedömning och betygssättning som för grundskolan bortsett från att betyget F och streck (-) inte används i grundsärskolan. Eleven i grundsärskolan ska betygssättas utifrån den kursplan som eleven läser. En elev i grundsärskolan får läsa ett ämne enligt grundskolans kursplaner om eleven har förutsättningar för det. Då sätter man betyg enligt grundskolans kursplan. Alltså- inga dubbla betyg- dvs ett betyg i musik enligt grundskolans läroplan samtidigt som eleven får ett betyg i musik efter grundsärskolans läroplan. So och No kunskapsbedöms som So och No i grundsärskolan åk 1-9, inte i ämnesspecifika ämnen.

Betygen rapporteras in i Dexter- precis som övriga elevers betyg. Var noga med när ni rapporterar in/skriver in elevens betyg- dvs att det handlar om en elev som är mottagen i grundsärskolan (så det framgår i de omdömen och betyg som sätts). Om eleven får betyg i ämnen efter grundskolans läroplan är det viktigt att det framgår. I åk 6-9 brukar då eleven få dubbla betygsdokument- ett för grundskolan med betyg i exempelvis bild och ett annat för grundsärskolan med de övriga ämnena.

http://www.skolverket.se/bedomning/iup-med-omdomen/blanketter-i-wordformat-1.215616

Har ni funderingar kring kunskapsbedömningen inom grundsärskolan är ni välkomna att kontakta mig (Hanna Berg).

Skolassistenter- om ni har några funderingar kring betygsättning och liknande när det gäller grundsärskolan är ni välkomna att kontakta Lena Hellman.

 

Bedömningsstöd åk 1-3

Skolverkets  bedömningsstöd åk 1-3 i Taluppfattning och Läs- och skrivutveckling och som är obligatoriskt att genomföra för åk 1, har reviderats och utkom under sommaren på Bedömningsportalen.

Sammanfattning  är gjord lokalt av de största förändringarna och finns under respektive rubrik:

Förändringar i Obligatoriskt bedömningsstöd läs- och skriv åk 1-3

Förändringar i Obligatoriskt bedömningsstöd taluppfattning åk 1

Även Nya Språket lyfter är reviderad utefter bedömningsstödet och det nya kunskapskravet i Läs- och skrivutveckling för åk 1 .

Nya Språket lyfter

Välkomna till en informationsträff som kommer att hållas kring bedömningsstödets bakgrund. innehåll och förändringar:

Torsdag 1 september kl. 14.30 – 16.30

Esplanaden 18 B

Anmäl via rektor till helen.palmen@vastervik.se

Tre filmer om betygssättning

Filmen Betyg – Så funkar det! är riktad till vårdnadshavare. För mer ingående beskrivningar om betygssättning och dess principer så rekommenderar vi nedanstående filmer som är riktade just till lärare. Filmerna kommer från Skolverket och Karlstads universitets webbkurs om bedömning och betyg och är framtagna av Pernilla Lundgren, Christian Lundahl och Anna Karlefjärd.