Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet

Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet Bokomslag Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet
Barns lärande
Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson
Liber
2009
Häftad
120
ISBN: 9789147093762

Alla förskolor i Sverige är skyldiga att arbeta med kvalitet och årligen genomföra kvalitetsredovisningar till kommunen. Den här boken är både ett stödmaterial i det arbetet och en generell bok om kvalitet i förskolan. Syftet med boken är att synliggöra vad kvalitetsarbete, kvalitetsredovisning och kvalitetsutveckling innebär i förskolan.

Om författarna
Sonja Sheridan är fil.dr i pedagogik. Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot de yngre barnens lärande, vid Göteborgs Universitet.

Recensioner
"Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet är en oerhört intressant och inspirerande bok som jag anser att alla lärare inom förskolan ska läsa oavsett hur det lokala kvalitetsarbetet ser ut." Förskolan 1/10, Helena Lückner.
"Det är en välstrukturerad bok som kan ge ett gemensamt språk och en systematik till pedagogerna i kvalitetsarbetet och den är ett utmärkt verktyg för att föra diskussionerna vidare om kvalitetsarbete i såväl små som stora sammanhang." BTJ, Häftepos 10106035, Lektör: Ulf Mårtensson