Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Bokomslag Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever
Skolverket
2008
PDF
24

Följande allmänna råd med kommentarer gäller utbildning för nyanlända elever. Kommentarerna förtydligar råden och grundar sig på gällande bestämmelser, forskning och beprövad erfarenhet liksom utredningar och annat relevant material.

Med nyanlända elever avses elever som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket.