Övergångar som skapar förutsättningar för trygghet och lärande

Härligt att vårterminen 2018 nu är i gång!

Det är roligt att följa året i våra verksamheter. I Grundskoletidningen lyfts Skogshagaskolans arbete med årshjulet fram som ett gott exempel på hur skolan kan arbeta med övergångar. Det jobbet har vi fått förmånen att ta del av i hela vår förvaltning.

Utifrån Skogshagas årshjul, som bygger på Skolverkets material kring övergångar, har vi beslutat hur vi ska arbeta med övergångar i vår förvaltning. Vi kommer under våren att följa nedanstående hjul som förskolechefer och rektorer beslutat. Våra fristående förskolor och skolor har fått ta del av vårt arbete så att alla barn och elever kan få samma förutsättningar oavsett vilken förskola eller skola de går på.

Vår ambition är att årshjulet ska skapa trygghet och kontinuitet för våra elevers lärande genom hela skolsystemet, från förskola till gymnasium. Plan för övergångar i Västervik ver 2

Läs gärna reportaget från Skogshagaskolan här: http://www.grundskoletidningen.se/7-2018/arshjulet-underlattar-overgangen

Avslutningsvis vill vi hälsa er alla välkomna tillbaka till våra verksamheter och vi ser fram emot att arbeta tillsammans under 2018 för att ge våra elever Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas!

Hälsningar Magnus Bengtsson, Ewa Myhrén och Jörgen Jonsson

 

Inför betygssättning:

Frågor och svar från Skolverket kring betygssättning och bedömning hittar du här: https://kundo.se/org/skolverket/

Filmer om betygssättning från Skolverket

 

 

Vi har många spännande jobb och vfu-platser hos oss! Bland annat lärare med utvecklingsansvar, rektorstjänst och mycket mer!

Välkommen att kika på vad vi kan erbjuda.

Alla pedagogers korta reflektioner utifrån föreläsningen

Vår vision; Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas! genomsyrar det goda arbete som görs varje dag i undervisningen hos oss!

 

Blir du nyfiken på oss som arbetsgivare:

Välkommen till oss i Västervik!
Hos oss får du som nyexad lön från 1/7, hjälp med att hitta boende och möjlighet till kompetensutveckling genom förskole- matematik- och läslyftet. Vi erbjuder många spännande tjänster inom förskola och skola.