Välkommen till ett nytt läsår!

Efter en ovanligt varm sommar är det nu dags att kicka igång läsåret 2018/19. Det känns väldigt roligt att hälsa er alla välkomna till året som ligger framför oss. Ett år med många möjligheter till utbildning och lärande för oss alla.

Under förra läsåret arbetade vi alla hårt för att skapa goda förutsättningar för våra barn och elever. Det märks att det hårda arbetet ger resultat för våra barn och elever. Förskolans arbete med att implementera plattformen är i full gång och grundskolans preliminära resultat visar ökat meritvärde för läsåret 2017/18, vilket känns väldigt roligt! Fritidshemmen beskriver på ett väldigt positivt sätt sitt arbete med eleverna. Gymnasiet och Komvux jobbar för fullt med den ombyggnad som nu går in på sitt sista år. Det sker ett fantastiskt arbete i våra verksamheter varje dag!

Det känns gott att ta del av allt jobb som sker, och det ska bli spännande och roligt att följa arbetet som kommer att ske det här läsåret.

Än en gång, varmt välkommen till ett nytt läsår i Västerviks kommun!

Övergångar som skapar förutsättningar för trygghet och lärande

Härligt att vårterminen 2018 nu är i gång!

Det är roligt att följa året i våra verksamheter. I Grundskoletidningen lyfts Skogshagaskolans arbete med årshjulet fram som ett gott exempel på hur skolan kan arbeta med övergångar. Det jobbet har vi fått förmånen att ta del av i hela vår förvaltning.

Utifrån Skogshagas årshjul, som bygger på Skolverkets material kring övergångar, har vi beslutat hur vi ska arbeta med övergångar i vår förvaltning. Vi kommer under våren att följa nedanstående hjul som förskolechefer och rektorer beslutat. Våra fristående förskolor och skolor har fått ta del av vårt arbete så att alla barn och elever kan få samma förutsättningar oavsett vilken förskola eller skola de går på.

Vår ambition är att årshjulet ska skapa trygghet och kontinuitet för våra elevers lärande genom hela skolsystemet, från förskola till gymnasium. Plan för övergångar i Västervik ver 2

Läs gärna reportaget från Skogshagaskolan här: http://www.grundskoletidningen.se/7-2018/arshjulet-underlattar-overgangen

Avslutningsvis vill vi hälsa er alla välkomna tillbaka till våra verksamheter och vi ser fram emot att arbeta tillsammans under 2018 för att ge våra elever Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas!

Hälsningar Magnus Bengtsson, Ewa Myhrén och Jörgen Jonsson

 

Inför betygssättning:

Frågor och svar från Skolverket kring betygssättning och bedömning hittar du här: https://kundo.se/org/skolverket/

Filmer om betygssättning från Skolverket

 

 

Vi har många spännande jobb och vfu-platser hos oss! Bland annat lärare med utvecklingsansvar, rektorstjänst och mycket mer!

Välkommen att kika på vad vi kan erbjuda.

Alla pedagogers korta reflektioner utifrån föreläsningen

Vår vision; Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas! genomsyrar det goda arbete som görs varje dag i undervisningen hos oss!

 

Blir du nyfiken på oss som arbetsgivare:

Välkommen till oss i Västervik!
Hos oss får du som nyexad lön från 1/7, hjälp med att hitta boende och möjlighet till kompetensutveckling genom förskole- matematik- och läslyftet. Vi erbjuder många spännande tjänster inom förskola och skola.